Проф. др Владимир Гоати: НАЈАВЉЕНО ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА И ПЕНЗИЈА – НУЖНО И ПРАВОВРЕМЕНО!

Поводом најављеног повећања плата и пензија, огласио сепроф. др Владимир Гоати, председник Градског одбора ПУПС – Солидарност и правда Београда: „Најава државног врха о планираном повећању пензија и плата за нас је очит знак да се озбиљно схвата реалансоцијално-економски положај и радника и пензионера. И да се тиме настоји да се очува и побољша квалитетњиховог живота делујући превентивно. Када је реч о повећању плата и пензија, истичем да  топредставља и потврду дугогодишњег основногвредносног става ПУПС-а: 3П –  пензије прате плате. Ми ћемо, мислим на одборнике ПУПС – Солидарност и правда у Скупштини града Београда, истрајати нареализацији наше иницијативе да се у градском буџету запензионере са најнижим пензијама обезбеде средства заисплату такозване 13. пензије, као посебног видасоцијалног давања“, истиче Гоати. УДАРНА ВЕДТ.рс

Share