Повећан број стипендија ”Доситеја” 

За најбоље студенте у Србији

• У оквиру свеобухватне реформе Фонда за младе таленте, поред финансијске подршке,унапређен је систем рангирања по уједначеним критеријумимауведена плаћена стручна пракса као и менторски програм каријерног развоја за најбоље студенте 

• Уведеним новинама обезбеђено је континуирано стипендирања 5 одстонајбољих студената у свакој области

Београд, 20. јун – Фонд за младе таленте Републике Србије објавио је Коначну листу добитника стипендија у оквиру Конкурса за стипендирање најбољих студената завршне године основних академских студија и студената завршне године мастер академских студија за школску 2022/23. годину и повећао број стипендија у односу на првобитно предвиђен број. Тако ће ове године, стипендију ”Доситеја” добити укупно 1.158 студената основних и интегрисаних и 503 студента мастер студија, чиме се додатно улаже у развој талената у Србији.     

Будући да кандидати интегрисаних студија имајумогућност да се у току школовања пријаве самоједанпут за ову стипендију, у сарадњи са представницима СКОНУСА, раније је на седници Фонда, усвојена Одлука о повећању бројастипендија за основне академске и интегрисанеакадемске студије за образовно – научно пољемедицинских наука. Тиме је фактички дуплирана квота за област медицинских наука обезбеђивањем додатнe 104 стипендијe

Упражњена места у техничко технолошкој и природно математичкој области процентуално су распоређена на поља друштвено-хуманистичкихнаука, уметности и поље интердисциплинарних, мултидисциплинарних и трансдисциплинарнихстудија, која нису обухваћена додатним повећањем попут области медицинских наука. 

Уједначени критеријуми

Поред повећања броја стипендија и дигитализације целокупног процеса пријаве и обраде података кандидата, од ове године унапређен је и систем расподеле стипендија према научно-образовном, односно уметничко-образовном пољу, а у складу саИсходима акредитација високошколских установа и студијских програма у Републици Србији које јеусвојило Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању. 

Овакав начин расподеле стипендија у оквиру сродних области уведен је ради постизањаправеднијег рангирања кандидата поуједначеним критеријумимаузимајући у обзир све специфичности различитих студијских програма, разлике у врсти и начину вредновању знања, као и начину оцењивања на различитим факултетима. Управо се рангирањем унутар истих или сродних области обезбеђује најправеднији могући систем расподеле стипендија. 

Циљ је да се применом ових новина дугорочнообезбеди равноправност међу кандидатима и рангирање по уједначеним критеријумима, као и обезбеђивање континуираног стипендирања 5 одсто најбољих студената у свакој области.

Уведена стручна пракса

У оквиру свеобухватне реформе, мисија Фонда за младе таленте је да предстаља стуб развоја Србије као места настанка и развоја талената, размене знања и идеја. Управо због тога, осим финансијске подршке изузетним ђацима и студентима Фонд за младе таленте од ове године уводи и менторскипрограм у каријерном развоју. Уведена је обавеза обављања стручне праксе за све стипендисте, у трајању од најмање три месеца у јавном сектору, коју проналази каријерни саветника Фонда у складу са стручним образовањем кандидата. Важно је нагласити да је стручна пракса плаћена за све кандидате и да представља највећи бенефит управо за најбоље студенте медицине, који сада имају обавезан неплаћенi стаж.   

Фонд за младе таленте честита свим добитницимастипендија и жели им много успеха у даљем раду и усавршавању.

Фонд за младе таленте се налази у саставу Министарстванауке, технолошког развоја и иновација. Од 2008. годинеФонд се бави развојем младих талената, а до данас једодељено преко 40.000 стипендија и награда студентима и ученицима средњих школа.


УДАРНА ВЕСТ.рс

Share
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare