Zatvoren 20. Nacionalni kongres KPK-a, Si Đinping održao govor!

20. Nacionalni kongres Komunističke partije Kine (KPK) zatvoren je u subotu u Velikoj dvorani naroda u Pekingu, pošto su izabrani 20. Centralni komitet KPK-a i 20. Centralna komisija KPK-a za disciplinsku inspekciju i usvojene Rezolucija o izveštaju 19. Centralnog komiteta KPK-a, Rezolucija o izveštaju o radu 19. Centralne komisije za disciplinsku inspekciju i Rezolucija o amandmanu statuta KPK-a.

Si Đinping je u govoru održanom na završnoj sednici rekao da je 20. Nacionalni kongres KPK-a uspešno završen zahvaljujući zajedničkim naporima svih delegata.

U izveštaju sa 19. Centralnog komiteta KPK-a, koji je usvojen na Kongresu, pridržavajući se marksizma-lenjinizma, misli Mao Cedunga, teorije Deng Sijaopinga, važne misli o tome da KPK uvek zastupa razvojne zahteve kineskih naprednih produktivnih snaga, kao i orijentaciju kineske napredne kulture i osnovne interese najširih masa kineskog naroda, naučnog izgleda razvoja i sveobuhvatne implementacije misli o socijalizmu sa kineskim karakteristikama u novoj eri, analizirana je međunarodna i domaća situacija, iznete su glavne partijske teme i sumiran je rad u proteklih pet godina.

Izveštaj je doneo strateške planove za sveobuhvatnu izgradnju moderne socijalističke zemlje i sveobuhvatno promovisanje podmlađivanja kineske nacije, a takođe je postavio smernice za delovanje u pravcu razvoja Partije i zemlje u novoj eri i ostvarenje drugih stogodišnjih ciljeva, istakao je Si Đinping.

U izveštaju o radu Centralne komisije KPK-a za disciplinsku inspekciju, koji je usvojen na zasedanju, navodeni su praksa i važni efekti komisija KPK-a za disciplinsku inspekciju na svim nivoima pod rukovodstvom Centralnog komiteta KPK-a nakon 19. Nacionalnog kongresa KPK-a. Pored toga, objašnjen je značaj strogog partijskog upravljanja i izgradnje KPK-a u novoj epohi za svestranu izgradnju moderne socijalističke zemlje i za veliko podmlađivanje kineske nacije. Takođe, u njemu je predstavljen veliki značaj partijske revolucije za društvenu revoluciju, ali je i prikazana odlučnost Partije u borbi protiv korupcije.

Amandman na statut partije, koji je usvojen na zasedanju, predstavlja rezultat inovacije teorije, prakse i sistema. Takođe, u amandmanu su izneti zahtevi da se ojača svestrano rukovodstvo Partije, strogo partijsko upravljanje, kao i da se poboljša partijska izgradnja i partijska revolucija.

Članovi Stalnog komiteta Politbiroa Centralnog komiteta KPK-a 20. saziva obuhvataju vrhunske kadrove i predstavnike iz svih krajeva, svih odeljenja, svih linija fronta i svih zanimanja. Odabir članova je racionalan. Oni su odabrani u skladu sa očekivanjima Centralnog komiteta KPK-a i u skladu sa očekivanjima širih narodnih masa, uz vođenje računa o realnom izboru kadrovskog tima. Ovi članovi će zasigurno snositi važnu istorijsku odgovornost u vođenju naroda svih nacionalnosti, kao i u izgradnji moderne socijalističke zemlje i velikom podmlađivanju kineske nacije.

Na zasedanju je izabrana nova Centralna komisija KPK-a za disciplinsku inspekciju. Sve smernice i rezultati na zasedanju 20. Nacionalnog kongresa Partije će zasigurno igrati važnu ulogu u obezbeđivanju svestrane izgradnje moderne socijalističke zemlje, te u velikom podmlađivanje kineske nacije i u novoj pobedi socijalizma sa kineskim karakteristikama.

„Kao predstavnici Nacionalnog kongresa KPK-a, imamo slavnu misiju i veliku odgovornost. Moramo imati na umu prvobitnu misiju Partije, jačati naše ideale i uverenja i prenositi veliki duh partijske izgradnje. Moramo ozbiljno proučavati i razumeti partijske teorije, principe i politiku i sprovoditi strateški plan Centralnog komiteta Partije za izgradnju moderne socijalističke zemlje na svestrani način i promovisanje velikog podmlađivanja kineske nacije na svestrani način. Moramo svesnije proučavati, pridržavati se, sprovoditi i održavati Ustav Partije i održavati visok stepen doslednosti sa Centralnim komitetom Partije u ideologiji, politici i delovanju. Moramo imati na umu da su zemlja ljudi i da su ljudi zemlja. Neophodno je praktikovati osnovnu svrhu služenja narodu svim srcem. Moramo uvek biti uz narod, aktivno odražavati glasove većine članova Partije i naroda, korektno obavljati svoje reprezentativne dužnosti i svesno prihvatiti nadzor nad Partijom i narodom. Moramo povećavati političko rasuđivanje i razumevanje, te preuzeti vođstvo u očuvanju autoriteta i centralizovanog i jedinstvenog rukovodstva Centralnog komiteta Partije, ali i preuzeti vođstvo u poštovanju političke discipline i političkih pravila. Isto tako moramo preuzeti vođstvo u poboljšanju partijskog duha i truditi se da svu svoju mudrost i snagu usmerimo kako bi doprineli stvarima koje se tiču Partije i naroda, kao i da svim članovima Partije damo primer i opravdavamo poverenje većine članova Partije“, istakao je Si Đinping.

On je naglasio da je Komunistička partija Kine prošla vek borbe i da je krenula novim putem za polaganje ispita. „Tokom proteklih 100 godina, Partija je ujedinila i vodila narod svih etničkih grupa u zemlji do velikih pobeda u novodemokratskoj revoluciji, socijalističkoj revoluciji i izgradnji, reformi i otvaranju prema svetu, kao i u socijalističkoj modernizaciji. Partija nas je uvela u novu eru socijalizma sa kineskim karakteristikama“, naveo je Si.

„Potpuno smo sigurni i sposobni da stvorimo nova i veća čuda koja će impresionirati svet u novoj eri i u novom putovanju. Cela Partija mora da se ujedini oko Centralnog komiteta Partije, kao i da visoko drži veliku zastavu socijalizma sa kineskim karakteristikama, ali i da radi na jačanju istorijskog samopouzdanja, da se usuđuje da se bori, da se usuđuje da pobedi, da naporno radi i da ide napred, da se ujedini i povede pripadnike svih etničkih grupa u zemlji da teže ostvarenju ciljeva i zadataka koje je postavio 20. Nacionalni kongres Komunističke partije Kine“, rekao je Si Đinping.

UDARNA VEST.rs

Share
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare