ĐOKOVIĆ OTKRIO DETALJE SA AERODROMA U MELBURNU!

Đoković je sleteo u Melburn u sredu, nešto pre ponoći po lokalnom vremenu, ubeđen da je ispunio sve uslove za ulazak u tu zemlju: Teniski savez Australije ga je obavestio da je ispunio uslov za medicinsko izuzeće od vakcinisanja protiv SARS-CoV-2 tipa koronavirusa, on je popunio formulare i dobio dozvolu da se ukrca u avion u Dubaiju, ali je po sletanju najpre zadržan na aerodromu, a onda mu je izrečena mera oduzimanja vize, što za sobom povlači deportaciju, prenosi Kurir.

Kako se Novak žalio na tu odluku, te nije želeo da se prvim letom istog avio-prevoznika vrati u grad iz kog je poleteo ka Australiji, odveden je u imigracioni hotel na obodu Melburna, gde i dalje čeka sudsku odluku o žalbi. A sada su australijske vlasti obelodanile ceo tekst te žalbe, koja je napisana na 35 stranica.

Segment prvi: Upoznavanje sa činjenicama

1. Đoković je došao u Australiju nepsoredno pred kraj 5. janaura, a sa ciljem da se takmiči na Australijan openu koji počinje 17. januara

2. Đoković je imao vizu za Privremenu aktivnost (podklasa 408), u daljem tekstu „viza“, koja mu je izdata još 18. novembra 2021. Kao imalac te vize, Đoković je imao dozvolu da putuje, uđe i ostane u Australiji. Ta viza, odnosno pravo da uđe i bude u Australiji, nije uslovljena ni na koji način njegovim statusom vakcinacije.

3. Đoković je 30. decembra 2021. dobio pismo od Glavnog medicinskog oficira Teniskog saveza Australije (u daljem tekstu „Sertifikat o izuzeću“) u kome se navodi da je dobio „Medicinsko izuzeće od Kovid-vakcinacije“ na temelju toga da se nedavno oporavio od Kovida. Taj serfitikat navodi i sledeće:

a) Datum prvog pozivinog Kovid PCR testa je zabeležen 16. decembra 2021, a u ovom trenutku (kada je objavljen Sertifikat o izuzeću, prim. prev.) prošlo je 14 dana, a gospodin Đoković nije imao ni groznicu ni respiratorne simptome Kovida u poslednja 72 satab) Sertifikat o izuzeću je izdao Nezavisni stručni medicinski odbor za proveru, koji je angažovao Teniski savez Australije b) Odluka tog odbora je pregledana i podržana od nezavisnog Medicinskog odbora za proveru izuzeća, koji je formirala Vlada australijske savezne države Viktorija g) Uslovi za izuzeće se poklapaju sa preporukama koje je postavila Australijska tehničko-savetodavna grupa za Imunizaciju (u daljem tekstu „ATAGI“ (važna skraćenica, pojavljivaće se nekoliko puta u nastavku teksta, prim. prev.);

4) Đoković je takođe dobio, 1. januara 2022, dokument Odseka unutrašnjih poslova (OUP) povodom njegove „Australijske putničke deklaracije“ (APD). U toj APD se navodi da je „gospodinu Đokoviću dozvoljena putnička deklaracija“ te da „sve indikuje da je izašao u susret svim neophodnim zahtevima za putovanje i dolazak u Australiju bez boravka u karantinu, što je dozvolila nadležna institucija njegovog dolaska“, u ovom slučaju savezna država Viktorija.

Imajući u vidu da je:

1) imao vizu koju nije uslovljavala nijedna relevantna stvar 2) imao je sertifikat o medicinskom izuzeću od vakcinacije, izdat od organizatora turnira, a koji je izdat posle pregledanja od odbora koji je formirala Vlada države Viktorije 3) da je dobio dokument Odseka unutrašnjih poslova da je ispunio uslove za putovanje bez smeštanja u karantin

Đoković je shvatio situaciju tako da ima pravo da uđe u Australiju, i u njenu saveznu državu Viktoriju, i da učestvuje na Australijan openu“, navodi se na početku žalbe.

Segment drugi: Greške u procesu

U žalbi se potom ističe da je predstavnik Odseka za unutrašnje poslove (u daljem tekstu „Delegat) na aerodromu Melburn prilično maltretirao Novaka Đokovića, navodeći ga i na pogrešne poteze, onemogućavajući mu valjanu pravnu pomoć i slično.

Evo nekih detalja iz žalbe:

– Oko 04.11, 6. januara, Đoković je obavešten da postoji namera da mu se otkaže viza po članu 116 Akta o migracijama 1958. (u daljem tekstu „Obaveštenje“) – Razgovor sa Đokovićem je počeo oko 06.07 – Oko 7.29 Delegat je doneo pomenutu Odluku (o oduzimanju vize) – Oko 7.42 Đoković je o tom eobavešten – Posle toga je Đoković odveden u Park hotel, gde je i do sada zadržan, uz odbijanje njegovih zahteva da se izmesti u neko pristojnije mesto koje bi mu omogućilo da trenira za Australijan open ako žalba urodi plodom. – Ministar unutrašnjih poslova je, otkazujući vizu, prekršio član 119, stav 1, Akta o migraciji jer nije o tome valjano izvestio Đokovića, niti, kako to Akt predviđa, dobio povratnu informaciju od Đokovića da je razumeo sve što mu se stavlja na teret i to prihvatio, ili, ako nije prihvatio, da je objašnjenje zašto mu se viza uskraćuje racionalno i razumno, što Đoković tvrdi da nije bio slučaj. – Konačno, odluka Ministra da otkaže Đokoviću vizu može biti pravno valjano samo ako je doneto u vremenskom roku koje dozvoljava Akt, ili, u suprotnom, u sklopu dobre pravne prakse (za šta Đoković tvrdi da nij ebio slučaj), kao i u sklopu valjanog proceduralnog donošenja odluka, uključujući i dužinu razgovora i tajming donošenja odluke (što Đoković tvrdi da, kada se o valjanosti tog postupka tiče, nije bio slučaj), prenosi Kurir.

O tome kroz šta je sve Đoković prolazio tokom ispitivanja na aerodromu i „slanja na odmor, do jutra“, koje se uopšte odmorom nije moglo nazvati, nešto kasnije, a sada ćemo se osvrnuti i na još neke važne detalje iz žalbe koje je sportskar rubrika „Novosti“ uočila u dokumentu koji je predat sudu:

Možda najvažnija je tačka 23 žalbe, u kojoj se vrlo jasno navodi sledeća tvrdnja Novakove odbrane:

1) Ni „Akt o bio-bezbednosti Australije“, niti bilo koji drugi pravni instrument koji iz njega proističe, nema kao striktno pravilo da „niko ne može da uđe u Australiju ako nije vakcinisan“, ili da je uslov da ima nekakvo „izuzeće“.

U tački 26. navodi se da je je Odluka o ukidanju vize koju je doneo Delegat „potkrepljena pozivanjem na član 116, stava 1, tačke e, d, i, Akta o migraciji“, ali ne postoji nijedan pravno valjani razlog u tim članovima zbog kog bi se Đokoviću oduzela viza.

Advokati čak navode da je Delegat možda mogao da se pozove na 119. član pomenutog Akta, ali da ni uslovi iz njega nisu bili ispunjeni da bi došlo do oduzimanja vize, te da, kada „kako je to slučaj i sa članovima 118 a i 124-1, samo Obaveštenje (o ukidanju vize) je ništavo, pa po tome ne postoji ni osnov za njeno ukidanje, a ništavo je i Konačno rešnjenje Delegata o ukidanju Đokovićeve vize.

Advokati su se pritom pozvali na slučaj pri Federalnom sudu Australije, Guklukol protiv Ministra unutrašnjih poslova, kada je je vrlo sličnu situaciju Sud u obrazloženju prihvatanja žalbe naveo da „jedno kada se napravi greška u samom proceduralnom procesu, a time i u stanju svesti (okrivljenog), svako naredno sprovođenje sile za sobom nosi pravosudnu grešku jer ne postoje okolnosti na koje se ta sila poziva“.

U tački 34 žalbe, Đokovićevi branioci navode da je Delegat istakao da se „prethodno inficiranje Kovidom ne smatra medicinskom kontraindikacijom za Kovid-vakcinaciju u Australiji“, ali da takav stav nije uopšte predviđen Bio-bezbednosnim aktom. U sledećoj tački, advokati navode da je Đoković jasno ukazao delegatu šta piše u ATAGI smernicama, odnosno kako je tamo definisana „medicinska kontraindikacija“, ali da to uopšte nije uzeto u obzir. Đoković je naglašavao da se, upravo prema navedenim ATAGI propisima, nedavna Kovid-infekcija smatra kontraindikacijom za vakcinisanje, ali je Delegat odbio da to uzme u obzir.

Segment treći: Maltretiranje od strane predstavnika Odseka za unutrašnje poslove

Već u tački 36 odbrana navodi da je u Obrazloženju odluke o oduzimanju vize „Delegat koristio pasivni oblik … ‘nije uzimano u obzir’ (ono što je Đoković tvrdio o nedavnom inficiranju kao razlogu za nepodvrgavanje vakcinaciji, prim. prev) … ali nije objasnio – od strane koga to nije uzimano u obzir? To snažno ukazuje da je Delegat gradio svoj stav na informaciji ili smernicama nekog drugog izvora, ili politike.

Ovo se snažno vidi i u izjavi Odseka za unutrašnje poslove, od 5. januara 2022., dok je gospodin Đoković leteo ka Australiji. U tom saopštenju se na više mesta ukazuje na australijske ‘striktne granične zahteve’ i naglašava se da nevakcinisane osobe mogu da uživaju iste putnička prava kao potpuno vakcinisane osobe ‘samo ako pokažu prihvatljiv dokaz da ne mogu da budu vakcinisane iz medicinskih razloga’. Ali, kao što smo naveli u prethodnim članovima žalbe, ne postoje ‘striktni granični zahtevi’ da osoba bude vakcinisana da bi ušla u Australija. To nije predviđeno ni u Aktu, ni u Regulativi, ni uslovljavanjem u Đokovićevoj vizi, ni u Bio-bezbednosnom aktu, ni na koji način. Ipak, samo isticanje važnosti nekakvih ‘striktnih graničnih zahteva’ sugeriše da postoji neka druga politika ili princip koji se koristi u ovom slučaju, navode Đokovićevi branioci.

Dalje, u tački 61 žalbe, advokati navode da je Đoković u jednom trenutku prekinuo Delegata rečima „Izvinite, ali to nije tačno“, kada je ovaj istakao da se „prethodna Kovid-infekcija ne uzima u obzir“, ali iako je Đoković insistirao na detaljima iz Medicinskog izuzeća, Delegat nije želeo da to uzme u obzir, što advokati nazivaju „jurisdikcijskom greškom“, koju kasnije i navode kao jedan od razloga za prihvatanje ove žalbe.

Advokati ističu da je Đoković pružio dokaze u vidu nedavnog pozitivnog Kovid testa od strane Instituta za javno zdravlje Srbije, zatim da je dao nalaze najpre jednog lekara, dr Borderika, te potom još dvojice, koji su mu potvrdili da ima razloga za medicinskim izuzećem (od vakcinacije, usled nedavnog inficiranja), a upravo su ti dokumenti i razmtarni od strane dve grupe australijskih stručnjaka koja su mu, na kraju krajeva, i izdala zvaničan Sertifikat o medicinskom izuzeću. Zato branioci naglašavaju da je Delegat bespravno tražio nekakve dokaze na osnovu Bio-bezbednosnog akta, i to na osnovu nepostojećih propisa, pa kada je utvrio da „gospodin Đoković nema te dokaze“, započeo je proceduru ukidanja vize.

Hronologija maltretiranja na aerodromu

Advokati navode sledeće u žabi:

Oko 00:21 i 00:52, uz kratku pauzu od nekoliko minuta, Delegat je intervjuisao Đokovića

Oko 03.55 Delegat je obavestio Đokovića da će sastaviti Obaveštenje. Ono je sastavljeno u 04.11. Delegat je tada obavestio Đokovića da mu daje 20 minuta za dodatno izjašnjavanje o Obaveštanju.

Đoković je zatražio od Delegata da sačeka do 08.00 kako bi mogao da pozove Teniski savez Australije i „proba da shvati šta se dešava“, a posle nove razmene reči, Đoković je još jednom zatražio više vremena, kako bi dobio više informacija od svog agenta. Delegat je tada rekao da će i on „pričati sa svojim šefovima“.

Oko 05.20 Delegat je potvrdio da je Đoković zamolio za više vremena kako bi se okrepio i „ponovo pričao sa svojim pravnim savetnikom“, i da je zatražio da se nastavi sa sučeljavanjem u periodu od 08.00 – 08.30. Delgat je tada rekao da je „to apsolutno u redu, pričao sam sa svojim nadležnima i oni su više nego radosni što mogu da Vam omoguće vreme za odmor“. Razgovor je stog aprekinut u 05.22, a Đoković je izveden iz aerodormske sobe za intervjuisanje.

Sledeći period koji se spominje u transkriptu je 06:07. Ali, Đoković ima dokaze da su se značajne stvari dešavale i u međuvremenu, iako ih nema u zvaničnom transkriptu, jer se nisu desile u sobi za intervjuisanje. Dok je Đoković čekao na sofi, ispred pomenute sobe, a čekao je da se pripremi krevet na kome bi bar malo mogao da predahne, prišla su mu dvojica Delegatovih Supervizora. Oni su ga pitali da da li bi želeo da se odmori do 08.30, a tom prilikom je izrečeno sledeće:

Đoković je rekao da želi da se odmori, ali, kao što je i ranije naveo, „da takođe želi pomoć i pravnu podršku i savet njegovih predstavnika koji trenutno spavaju, pa je teško nekog od njih angažovati u ovo doba“.

Supervizori su rekli Đokoviću da njegovi pravni zastupnici neće moći da se žale na odluku o otkazivanju vize sve dok se ne donese sama odluka o otkazivanju. Tome je jedan od njih dodao i sledeće: „Što pre se donese odluka, bolje je za Vas (Đokoviću) i Vaše predstavnike, jer ako ne otkažu vizu, onda svakako možete da idete u Melburn ili gde ćete već odsedati, ali Vam se otkaže viza, onda Vaš pravni tim zna šta mu je činiti može da počne sa odbranom“.

Đoković je tada rekao da mora da priča sa nekim i da razmisli šta mu je činiti, jer je bio zbunjen. Supervizori su ga ostavili, a on je odveden do kreveta koji mu je bio spremljen u susednoj sobi, što se desilo oko 05.30.

Ne zadugo posle toga, ali veoma ranije u odnosu na očekivanih 08.30, zapravo negde oko šest čavoa ujutru, Delegat i njegovih nadležni su probudili Đokovića. Postojala je još jedna razmene reči u kojoj je Đoković istakao da bi želeo da se sačeka do 08.30, dok ga je jedan od supervizora pritiskao da se saglasi da se odluka (o ukidanju vize) donese odmah. Na primer, Đoković kaže da želi da sačeka do pola devet, a supervizor kaže da je „Đoković već istakao da nema ništa više da doda“. Na to je Đoković rekao da bi ipak mogao da doda nešto kroz nekoloiko sati, posle razgovora sa pravnicima.

Na nekoliko stranica transkripta, supervizor je pritisako Đokovića da se, jednostavno, intervju nastavi odmah, a Đoković je već tada formirao mišljenje „da će mi otkazati vizu, to je očigledno“, pa obeshrabren, uveren da nema više izbora, pristao da se s intervjuom već tada završi.

Intervju je prekinut u 06.14, a u 07.29 Delegat je doneo Odluku o poništavanju vize. Deset minuta kasnije vratio se u sobu za intervjuisanje i u 07.42 Đoković je obavešten o pomenutoj Odluci.

Advokati u žalbi potom navode da je:

Prvo, Đoković u putu proveo 25 sati, da je Delegat jasno mogao da iz putničke karte i pasoša vidi da je Đoković upravo dovršio dugačak let iz Dubaija,

Drugo, da je Delegat mogao da vidi i šok, io iznenađenje i konfuziju Đokovića koji je bio ubeđen da je uradio sve što je od njega zahtevano da uđe u Australiju, a pritom nije razumeo kakve dodatne informacije Delegat od njega traži.

Treće, Đoković je konstantno tražio dodatno vreme da priča sa ljudima iz Teniskog saveza Australije, agentom i svojim advokatima, kako bi što bolje odgovorio na pitanja Delegata.

Četvrto, delegat se saglasio da dozvoli Đokoviću odmor do 08.30, kako bi se i odmori i pričao sa TS Australije, agentom i advokatima. (Što nije ispoštovano, prim. prev.)

Peto, Đoković je potom pritisnot od Delegatovih supervizora da se opet posveti intervjuisanju, koji su ga pritom navodili da bi mu bilo bolje da to odmah urade, i da je za njega bolje ako se odluka odmah donese, umesto da se čeka da se Đoković konsultuje sa svojim pravnim predstavnicima.

Zaključak

Da je Đoković dobio više vremena za odbranu, odnosno konsultovanje sa TS Australije i svojim pravnim predstavnicima, mogao bi da jasno naznači Delegatu:2

1) da ATAGI smernice nedvosmisleno ukazuju da prethodna inficiranja smanjuju risk od ponovnog inficiranja najmanje u narednih šest meseci

2) da upravo ATAGI predlaže ljudima koji su imali PCR potvrdu SARS-CoV-2 infekcije da se ne vakcinišu u narednih šest meseci, što je privremeno izuzeće „usled akutnog većeg medicinskog oboljenja“

3) mogao je da iznese dodatne detalje o sopstvenom medicinskom izuzeću, kao i podatke o anonimnosti pod kojom se o tom izuzeću oduzimalo, o eminentnosti članova obe komisije, i slično;

U zaključku žalbe se navode i neki drugi australijski propisi na koje je Đoković mogao da se, što u proceduralnom, što u medicinskom smislu, pozove da mu je dozvoljeno da kontaktira pravne predstavnike, pa se advokati nadaju da će sve navedeno (a ukupno je žalba ispisana na 35 strana + silni dokazi, od transkripta intervjua na aerodromu, do medicinske dokumentacije), biti dovoljno da se ukine odluka Odseka za unutrašnje poslove i Novaku Đokoviću dozvoli boravak u Australiji, time i učešće na Australijan openu.

UDARNA VEST.rs

Share

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare