RADIOAKTIVNIH GROMOBRANA U SRBIJI IMA 570 Oglasio se i Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost: Evo gde su i šta može da bude OPASNO 

Javnost u Srbiji uznemirila je jutrošnja vest da su na graničnom prelazu Bezdan uhapšena tri hrvatska državljana koji su u automobilu pokušali u Srbiju da prevezu „radioaktivne elemente“.

Ispostavilo se da se radi glavi gromobrana, a „Blic“ je tim povodom kontaktirao i Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije kako bi saznali koliko su ovi „radioaktivni elementi“ opasni.

„U kasnim večernjim časovima u subotu 4. marta 2023. godine inspekcija za radijacionu nuklearnu sigurnost i bezbednost Direktorata je obaveštena da je na GP Bezdan od strane službenika carine i granične policije detektovana povišena radioaktivnost u putničkom automobilu. Inspekcija je u nedelju 5. marta izvršila vanredni terenski inspekcijski nadzor na lokaciji i utvrdila da se radi o izvoru zračenja iz radioaktivnog gromobrana – navodi se u odgovoru „Blicu“ Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije i dodaje: 

„U skladu sa Zakonom propisanim ovlašćenjima inspekcija je angažovala ovlašćeno pravno lice INN Vinča, koje je isti dan pronađeni izvor stavila pod kontrolu i predala na dalje skladištenje u centralno skladište u JP NOS. Dodatnim merenjima ustanovljeno je da, nakon uklanjanja radioaktivnog izvora, ne postoji dodatna kontaminacija vozila i lokacije“.

Kako dalje navode, o svim dodatnim informacijama vezanim za navedeni događaj Direktorat, u ovom trenutku ne može da se oglašava kako ne bi ometao istragu, a u cilju obezbeđivanja uslova da organi postupka neometano obave svoj posao u skladu sa svojim nadležnostima.

Radiokativni gromobrani

Radioaktivni gromobrani su tokom 1960-ih i 1970-ih godina prošlog veka postavljeni na veliki broj javnih ustanova, privrednih i poljoprivrednih objekata i lokacija kao i stambenih zgrada. U to vreme, ugradnja radioaktivnih gromobrana kao sastavnog dela sistema gromobranske zaštite je bila uobičajena praksa.

– Proizvodnja zatvorenih izvora zračenja za radioaktivne gromobrane je započela 1960-ih godina u Institutu za nuklearne nauke Vinča. U početku su se u radioaktivne gromobrane ugrađivali izvori kobalta-60 (Co-60), da bi ih kasnije, sedamdesetih godina prošlog veka, zamenili izvori europijuma-152,154 (Eu-152/Eu-154). Ovi izvori su se potom ugrađivali u tri različita tipa radioaktivnih gromobrana koji su se sastavljali u tri različite firme u Republici Srbiji – navode za „Blic“ u Direktoratu.

Nakon preporuka stručnih međunarodnih tela i organizacija 1981. godine, zabranjena je ugradnja radioaktivnih gromobrana Zakonom o zaštiti od zračenja i posebnim merama sigurnosti pri korišćenju nuklearne energije.

– U vreme njihovog postavljanja radioaktivni gromobrani predstavljali su veoma efikasno sredstvo za odbranu od elementarnih nepogoda. Radioaktivni gromobrani su se vremenom pokazali kao potencijalna opasnost po životnu sredinu i zdravlje građana i to u slučaju njihovog pada ili demontiranja od strane neovlašćenog lica. Pored toga princip rada ovog tipa prevaziđen je tehnološki modernijim rešenjima zaštite od udara groma – navode u Direktoratu.

U našoj zemlji ima 570 radioaktivnih gromobrana

Kako dalje ističu za „Blic“, radioaktivni gromobrani ne predstavljaju opasnost po životnu sredinu ako su pravilno postavljeni. U slučaju da se radioaktivni gromobran ne nalazi na predviđenom mestu, on može predstavljati potencijalnu opasnost po lica koja su u neposrednom kontaktu.

Skladištenje demontiranih radioaktivnih gromobrana vrši se u centralnom skladištu radioaktivnog otpada.

Rukovanje radioaktivnim gromobranima od strane neovlašćenih lica predstavlja opasnost za ta lica, navode u Direktoratu. Nepropisno čuvanje demontiranih radioaktivnih gromobrana takođe predstavlja veliku pretnju po životnu sredinu i zdravlje građana.

– Procenjuje se da se danas se na teritoriji Republike Srbije nalazi oko 570 radioaktivnih gromobrana od čega se preko 80 odsto nalazi na krovovima i parcelama privrednih i poljoprivrednih subjekata dok je ostatak na stambenim zgradama i javnim institucijama. Poseban problem predstavlja i to što je većina radioaktivnih gromobrana na privrednim i poljoprivrednim objektima i lokacijama u vlasništvu pravnih lica koja su u stečaju ili su prestala sa radom. Direktorat je tokom prethodnih godina pokrenuo više inicijativa u cilju uklanjanja svih radioaktivnih gromobrana na teritoriji Republike Srbije – navode za „Blic“

Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti propisuje da su vlasnici katastarskih parcela i objekata na kojima se nalaze radioaktivni gromobrani dužni da ih uklone.

– Tokom prethodnih decenija, s obzirom na to da je ugradnja radioaktivnih gromobrana zabranjena Zakonom, na inicijativu Direktorata sprovedeno je nekoliko kampanja kako bi se uklonili radioaktivni gromobrani sa stambenih zgrada i nekih javnih ustanova. Opsežne akcije su sprovedene u nekoliko većih gradova kada su radioaktivni gromobrani demontirani sa stambenih zgrada i nekih javnih ustanova. U slučaju radioaktivnih gromobrana na privrednim objektima, finansiranje njihovog uklanjanja je prepušteno vlasnicima tih objekata. Ovim kampanjama se značajno smanjio broj radioaktivnih gromobrana, ali se oni većim delom i dalje nalaze na objektima ili pored njih – kažu za „Blic“ u Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije.

UDARNA VEST.rsShare
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare