POŠTOVANI, JA SAM VANREDNI UČENIK IMAM LI PRAVO NA POMOĆ OD 10.000 DINARA? Ministar Mali odgovara na vaša pitanja i rešava dileme

Sva pitanja i nedoumice na koje su naišli srednjoškolci i njihovi roditelji, a tiču se prijave za jednokratnu pomoć od 10.000 dinaranamenjene učenicima srednjih škola u Srbiji odgovara Siniša Mali, ministar finansija i potpredsednik Vlade.

Jedno od pitanja upućenih ministru bilo je i da li i vanredni učenici srednjih škola imaju pravo na jednokratnu pomoć i do koje godine, imajući u obzir da su to za pojedina zanimanja i lica u radnom odnosu. Njegov odgovor je:

– Zaključak koji se odnosi na isplatu jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola donet je na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Кako je članom 2. navedenog zakona propisano, između ostalog, da se članom porodice smatra dete koje živi sa roditeljima u zajedničkom domaćinstvu, kao i dete koje ne živi u porodici, a nalazi se na školovanju – do kraja roka propisanog za to školovanje, a najkasnije do navršene 26. godine života, ovo pravo mogu da ostvare redovni i vanredni učenici srednjih škola do navršene 26. godine života.

NIKO NE MOŽE DA DOBIJE DVE POMOĆI

Ako je učenik pohađa dve srednje škole (npr. gimnaziju i muzičku školu) da li ostvaruje pravo na dve novčane naknade?

– Ne, jer ne može ostvariti isto pravo dva puta po istom osnovu.

Neke je zanimalo i da li osobe koje su na prekvalifikaciji, dokvalifikaciji, specijalističkom ili majstorskom obrazovanju imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć, ministar Mali je odgovorio:

– Prema članu 19. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da nakon završenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja u srednju školu može da se upiše osoba radi prekvalifikacije, dokvalifikacije, specijalističkog ili majstorskog obrazovanja, propisao je da posle završenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja u školu može da se upiše radi prekvalifikacije, dokvalifikacije, specijalističkog ili majstorskog obrazovanja. S obzirom na navedene odredbe zakona, svi upisani u školu na ovaj način nemaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć jer se navedene „forme obrazovanja“ ostvaruju po stečenom srednjem obrazovanju. Bilo je i onih koji su pitali da li oni koji pohađaju verske, vojne škole i internacionalne srednje škole imaju pravo na 10.000 dinara iz državne kase, potpredsednik Vlade je bio jasan:

– Da. Ovo pravo ostvaruju učenici koji imaju državljanstvo Srbije svih srednjih škola koje obavljaju delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Republike Srbije u skladu sa zakonom.

Roditelji đaka koji su srpskog državljanstva, a školuju u inostranstvu pitali su da li i njihova deca imaju pravo na pomoć Vlade, konkretno ovo pitanje postavili su roditelji učenika Srpske gimnazije „Nikola Tesla“ u Budimpešti, naglašavajući da ih još i u drugim državama u okruženju. – Nažalost ne, s obzirom na to da ovo pravo ostvaruju učenici koji pohađaju srednje škole u sistemu obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Srbije.

UDARNA VEST.rs(kurir.rs)

Share
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare