Ovo su nove mere protiv nasilja u školama u Srbiji

Radna grupa za prevenciju nasilja usaglasila je danas ključne mere i aktivnosti koje je potrebno preduzeti u narednom periodu kako bi se unapredio sistem za reagovanje na nasilje, kao i za njegovu prevenciju.

Ministar prosvete Branko Ružić rekao je da su mere pažljivo sagledane, razmatrane njihove posledice i precizirane aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovale. On je naveo da će do 24. decembra biti definisan predlog akata koje je potrebno izmeniti kako bi se navedene mere sprovele.

– Verujem da će mere koje smo usaglasili na današnjem sastanku omogućiti efikasnije reagovanje kada su svi oblici nasilja u pitanju, kao i da će delovati i podsticajno i preventivno i da će dodatno osigurati da učenik i njegova zaštita i podrška budu u fokusu – ocenio je ministar.

On je podsetio da je nasilje složen društveni fenomen i da je cilj da svi segmenti budu uključe u njegovo rešavanje.

– U narednom periodu predstoji izmena zakona i podzakonskih akata, kao i finansijske analize i efekte za neke od mera koje je predložila Radna grupa – rekao je ministar i dodao da je pre svih mera potrebna pozitivna promena stava prema vaspitnom i preventivnom radu škole, roditelja i svih drugih društvenih faktora, piše Telegraf.

Među predloženim merama su brojčano ocenjivanje vladanja od 5. do 8. razreda osnovne škole u toku i na kraju prvog i drugog polugodišta, kao i da ta ocena ulazi u prosek. Predloženo je i odlaganje ispisivanja učenika iz srednje škole ukoliko je protiv njega pokrenut vaspitno-disciplinski postupak, do njegovog okončanja.

Školama će biti preporučeno da propišu Opštim aktom škole mere za upotrebu mobilnih telefona tokom nastave.

Među merama su povećanje broja pedagoga i psihologa u osnovnim školama, povećanje iznosa naknade za rad odeljenskih starešina, kao i donošenje Pravilnika o radu odeljenskih starešina.

Takođe, predloženo je i povećanje minimalnih novčanih kazni za težu povredu obaveze roditelja iz člana Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koja se odnosi, između ostalog, i na neučestvovanje u vaspitnom radu deteta, kao i za član zakona koji propisuje povredu zabrane (zabranu diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja).

Jedan od predloga je i izrada novih i revizija postojećih stručnih uputstava o saradnji i komunikaciji institucija pod nadležnošću Ministarstva prosvete, Ministarstva za brigu o porodici i demografiji, Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravde i MUP. Predložena je i izmena Pravilnika o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada, kao i izmena Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, posebno u delu koji predviđa da se treći nivo nasilja prijavljuje i putem platforme „Čuvam te“.

UDARNA VEST.rs

Share

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare