Vlada donela odluku: Ograničena cena peleta

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba kako bi se zaštitilo tržište i sprečile deformacije u formiranju cena ovog proizvoda, a imajući u vidu da se u strukturi cena najveći deo troškova odnosi na brašno čija se cena menjala, saopšteno je.

– S obzirom na to da je u prethodnom periodu došlo do velikog rasta cena namirnice ključnih za ishranu stanovništva, Uredbom je po prvi put ograničena marža na sve ostale vrste hleba. Imajući u vidu da je marža šest odsto, a da se hleb uglavnom isporučuje direktno u trgovini na malo, tako da je to i ukupna marža trgovca na malo, zaključeno je da se povećanje cene neće odraziti na njihovo poslovanje – navodi se u saopštenju, prenosi Telegraf.

Takođe, procenjeno je da povećanje cena neće značajno uticati ni na standard potrošača.

– Vlada Srbije je, nakon konsultacija sa predstavnicima proizvođača i udruženja, na današnjoj sednici donela paket mera koje se odnose na bezbedno snabdevanje drvnim sortimentima i kontrolu cena ogreva i peleta.

Na inicijativu Ministarstva rudarstva i energetike, a u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacijama, Ministarstvom poljoprivrede, skladištarima, peletarima, kao i Upravom za šume, JP „Srbijašume“, donela je Uredbu o ograničenju visine cene peleta, kao i Odluku o privremenoj zabrani izvoza peleta i određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju.

– Uredbom o ograničenju visine cene peleta, koja je doneta sa ciljem zaštite energetske bezbednosti Republike Srbije, a koja će biti na snazi 90 dana od dana stupanja na snagu, predviđeno je da maksimalna maloprodajna cena peleta ne sme prelaziti 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima.

Sprovođenje nadzora nad primenom uredbe na terenu i kontrolisanje maloprodajne cene peleta, vršiće inspekcijski organi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Odluka o privremenoj zabrani izvoza peleta i određenih drvnih sortimenata za potrebe proizvodnje čvrstih goriva na bazi biomase na domaćem tržištu, doneta je sa ciljem sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda nastale usled povećanog izvoza i potrebe stanovništva za snabdevanjem prouzrokovanim krizom na svetskom tržištu energenata, i trajaće do 1. novembra ove godine.

Odlukom je omogućeno da se izvoz trupaca može vršiti uz posebne dozvole koje će se podnositi na mesečnom nivou Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a o kojima će odlučivati komisija sačinjena od predstavnika ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, trgovine i Privredne komore Srbije.

Dozvole dostavljene do 15. u mesecu za tekući mesec za ukupnu količinu drvnih sortimenata planiranih za izvoz, izdavaće se na period od dva
meseca.

– Snabdevanje tržišta drvnim sortimentima i kontrolu cena ogreva i peleta kontrolisaće Radna grupa za praćenje proizvodnje i prodaje drvnih sortimenata od strane javnih preduzeća za gazdovanje šumama u državnoj svojini, koja je danas formirana na sednici – stoji dalje u saopštenju.

Članovi vlade dali su saglasnost na odluku o usvajanju cenovnika osnovnih proizvoda šumarstva – drvnih sortimenata javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume“, kojim se odobrava povećanje od 15 odsto, a u interesu zaštite imovine, odnosno šuma u državnoj svojini Republike Srbije i njihovog ekonomski opravdanog korišćenja.

Na današnjoj sednici doneta je izmenjena odluka o privremenoj zabrani izvoza Evro dizela EN 590 kojom se zabrana produžava za još sedam dana.
Vlada Srbije usvojila je Strategiju integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji za period 2022-2027. godine, sa Akcionim planom za
sprovođenje Strategije za period 2022-2024. godine.

– Imajući u vidu da je strateški cilj Republike Srbije punopravno članstvo u Evropskoj uniji, ovom Strategijom Srbija uvodi novi koncept integrisanog upravljanja granicom sa ciljem usklađivanja sa evropskim pravnim tekovinama. Dokument uređuje pravila kretanja lica ppeko granica kao i odredbešengenskog kataloga – kontrola spoljnih granica, vraćanje i readmisija.

UDARNA VEST.rs

Share
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare