Brnabić: Četiri ogromne PREDNOSTI ZA FRILENSERE

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić kaže da su frilenserima date četiri ogromne pogodnosti za regulisanje plaćanja poreza, zbog čega će se izmeniti Zakon o porezu na dohodak građana.

Ona je na TV Pink rekla da se nastoji da se sačuvaju oni socijalno najugroženiji, a da se istovremeno odbrani poreski sistem i da svi gradjani budu jednaki pred zakonom.

„To je fer rešenje“, naglašava Brnabić. 

Razume, kaže, da su pojedini frilenseri u teškoj situaciji, ali i dodaje da su neki od njih zaraĐivali više od 2.000 evra ili 5.000 mesečno u proseku. 

Navela je da se nastojalo da se pomogne posebno onima koji su zaradjivali minimalac ili manje od 500 evra mesečno, a koje Vlada ne želi da dovede u „dužničko ropstvo“. 

Brnabić navodi da, na primer, frilenser koji je zarađivao do 500 evra mesečno neće plaćati porez za prethodnih pet godina.

„Imali smo u vidu socijalno ugrožene, taj problem smo rešili“, kaže premijerka. 

Navela je da će oni koji su zarađivali mesečno 600 evra plaćati 20 evra mesečnu ratu i dodatno im je dat reprogram na 10 godina. 

„Otpisaćemo sve kamate po izričitom zahtevu Aleksandra Vučića“, rekla je Brnabić.

Vlada će, kaže, nastojati da nastavi razovore sa firlenserima, a za njih će ostati otvorena vrata Poreske uprave i Ministarstva finansija za razgovore.

„Šta god mislite da vam nije jasno i ako mislite da će vam biti teško za otplatu, dodjite, otvorena su vam vrata. Važno je da ti ljudi dalje rade, ali i da sačuvamo poreski sistem“, rekla je premijerka. 

Šta tačno predviđaju izmene zakona?

Vlada Srbije je u četvrtak usvojila izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana, čiji je cilj da se pojednostavi postupak utvrđivanja poreske obaveze za obveznike koji ostvaruju prihode po osnovu rada na koje se porez plaća samooporezivanjem, kao i smanjenje troškova administriranja poreske obaveze. 

Ključnom izmenom zakona utvrđuje se visina normiranih troškova po osnovu prihoda od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem. 

Poreska prijava se podnosi u roku od 30 dana od isteka kvartala u kome su prihodi ostvareni.

Izmenama je utvrđeno da se porez za ove radnike na prihode ostvarene od 1. januara 2015. do 30. septembrom 2021. utvrđuje rešenjem poreskog organa ukoliko nije nastupila zastarelost utvrdjivanja poreske obaveze, nije pravosnažno okončan postupak utvrdjivanja poreske obaveze i nije pre stupanja na snagu ovog zakona plaćena poreska obaveza.

Novim zakonskim rešenjem ne plaća se porez na dohodak građana na navedene prihode ostvarene u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje, a deo prihoda koji je iznad tog iznosa umanjuje se za normirane troškove od 43 odsto od ostvarenih prihoda.

Poreska obaveza po osnovu navedenih prihoda plaća se na 120 jednakih mesečnih rata. 

Odredbe zakona primenjivaće se od 1. oktobra 2021. godine, osim odredbe koja se odnosi na prihode ostvarene od 1. januara 2015. do 30. septembrom 2021, na koje se porez plaća samooporezivanjem, koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu zakona.

Vlada je u četvrtak usvojila i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim se precizira utvrđivanje i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade koja je ostvarena od 1. januara 2015. do 30. septembra 2021. od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa. 

Doprinosi se utvrđuju rešenjem poreskog organa i plaćaju saglasno odredbama zakona kojim se uredjuje porez na dohodak gradjana, a koje odredbe se odnose na poreski tretman ugovorene naknade ostvarene od 1. januara 2015. do 30. septembra 2021, a na koju se porez plaća samooporezivanjem.

UDARNA VEST.rs(Blic.rs)

Share

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare